Chuyên mục: Giáo án mầm non

Giáo án mầm non

giao-an-mam-non

giáo án mầm non chủ đề phát triển bản thân của bé

               CHỦ ĐỀ: PHÁT TRIỂN BẢN THÂN THỜI GIAN: 3 Tuần. (Từ ngày 12.10.2015 đến 30.10.2015) ———-oooOOOooo———- A. MỤC TIÊU: 1. Phát triển thể… Read more »

giao-an-mam-non

Giáo án mầm non hiện tượng thiên nhiên

Chủ đề: HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN Lớp: Mầm Loại tài liệu: Word Kích thước: 348kB Chuyên mục: giáo án mầm non Chuyên mục con: giáo án lớp mầm Giáo án lớp… Read more »

giao-an-mam-non

Chủ đề phương tiện giao thông đường sắt

Chủ đề: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT Lớp: Nhà trẻ Loại tài liệu: Word Kích thước: 24kB Chuyên mục: giáo án mầm non Chuyên mục con: giáo án nhà… Read more »