Thẻ: thông tư 34

Danh mục thiết bị đồ chơi mầm non theo thông tư 34 về tiêu chuẩn thiết bị đồ dùng sửa dụng trong giáo dục mầm non

ban-ghe-mam-non-gia-re

Quy định đồ dùng đồ chơi thiết bị dạy học theo thông tư 34

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ 34 MỘT SỐ THIẾT BỊ QUY ĐỊNH TẠI DANH MỤC ĐỒ DÙNG – ĐỒ CHƠI -THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU DÙNG CHO GIÁO… Read more »