giao-an-mam-non

Quy định mới về biên chế trong trường mầm non

Tài liệu mầm non Tin tức mầm non

Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ vừa tổ chức lễ ký Thông tư liên tịch quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Trường mầm non vùng cao có 5 điểm trường trở lên có thêm 1 Phó Hiệu trưởng.Ảnh: VGP/Nguyệt Hà

Theo Thông tư này, danh mục khung vị trí việc làm trong nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mẫu giáo cụ thể như sau: Nhóm vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ quản lý, điều hành (2 vị trí) gồm Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng; Nhóm vị trí việc làm gắn với các nhiệm vụ hoạt động nghề nghiệp có 1 vị trí là giáo viên mầm non; Nhóm vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ (4 vị trí) gồm Kế toán, Văn thư, Y tế, Thủ quỹ (thực hiện kiêm nhiệm).Các trường căn cứ vào khối lượng công việc của nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non mà các vị trí việc làm kế toán, văn thư, y tế có thể bố trí kiêm nhiệm.Kết quả hình ảnh cho trường mầm non với biên chế smoiws

Về định mức vị trí việc làm Thông tư nêu rõ: Nhà trẻ có từ 100 trẻ trở lên; trường mẫu giáo, trường mầm non có 9 nhóm, lớp trở lên đối với vùng trung du, đồng bằng, thành phố hoặc 6 nhóm, lớp trở lên đối với vùng miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí tối đa 3 người; nhà trẻ có dưới 100 trẻ; trường mẫu giáo, trường mầm non có dưới 9 nhóm, lớp đối với vùng trung du, đồng bằng, thành phố hoặc dưới 6 nhóm, lớp đối với vùng miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí tối đa 2 người phụ trách kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ.

Không cho phép bố trí thêm vị trí việc làm cô nuôi nhưng Thông tư cũng có cơ chế cho các trường mầm non được phép hợp đồng người nấu ăn. Cụ thể, cứ 35 trẻ nhà trẻ hoặc 50 trẻ mẫu giáo thì được ký 1 người theo chế độ hợp đồng lao động để đảm nhận vị trí nấu ăn.

Ngoài ra, Thông tư cho phép các nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non ký hợp đồng lao động để đảm nhận vị trí bảo vệ căn cứ vào điều kiện kinh phí, nhu cầu. Tuy nhiên, số lượng bảo vệ không quá 3 người.

Những vị trí phát sinh ngoài biên chế này sẽ do nhà trường chi trả tiền lương, tiền công lao động.

Trường mầm non dưới 9 nhóm lớp chỉ có 1 Phó Hiệu trưởng

Về định mức số lượng người làm việc, Thông tư quy định: Mỗi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non có 1 Hiệu trưởng.

Mỗi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non có số lượng Phó Hiệu trưởng như sau: Nhà trẻ được bố trí 1 Phó Hiệu trưởng; trường mẫu giáo, trường mầm non có dưới 9 nhóm, lớp đối với vùng trung du, đồng bằng, thành phố hoặc có dưới 6 nhóm, lớp đối với vùng miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí 1 Phó Hiệu trưởng; trường mẫu giáo, trường mầm non có 9 nhóm, lớp trở lên đối với vùng trung du, đồng bằng, thành phố hoặc có 6 nhóm, lớp trở lên đối với vùng miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí 2 Phó Hiệu trưởng.Kết quả hình ảnh cho trường mầm non với biên chế smoiws

Đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non có từ 5 điểm trường trở lên có thể được bố trí thêm 1 Phó Hiệu trưởng.

Thông tư đưa ra quy định về nhóm trẻ, lớp mẫu giáo để từ đó đưa ra định mức vị trí việc làm giáo viên mầm non. Cụ thể, đối với nhóm trẻ (trẻ em từ 3-36 tháng tuổi được tổ chức thành các nhóm trẻ), số trẻ tối đa trong một nhóm trẻ được quy định như sau: nhóm trẻ từ 3-12 tháng tuổi: 15 trẻ; nhóm trẻ từ 13-24 tháng tuổi: 20 trẻ; nhóm trẻ từ 25-36 tháng tuổi : 25 trẻ.

Đối với lớp mẫu giáo (trẻ em từ 3 tuổi đến 6 tuổi được tổ chức thành các lớp mẫu giáo), số trẻ tối đa trong lớp mẫu giáo được quy định như sau: Lớp mẫu giáo từ 3 tuổi đến 4 tuổi-25 trẻ; Lớp mẫu giáo từ 4 tuổi đến 5 tuổi-30 trẻ; Lớp mẫu giáo từ 5 tuổi đến 6 tuổi-35 trẻ.

Khi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có 1 trẻ khuyết tật học hòa nhập thì sĩ số của nhóm, lớp được giảm 5 trẻ. Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo không quá 2 trẻ khuyết tật.

Những nơi bố trí đủ số trẻ tối đa theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo theo quy định trên thì định mức giáo viên mầm non được xác định: Đối với nhóm trẻ được bố trí 2,5 giáo viên/nhóm trẻ; Đối với lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày được bố trí tối đa 2,2 giáo viên/lớp; Đối với lớp mẫu giáo học 1 buổi/ngày được bố trí tối đa 1,2 giáo viên/lớp.

Những nơi không đủ số trẻ để bố trí theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo theo quy định trên thì định mức giáo viên mầm non sẽ tính trên số trẻ bình quân theo từng độ tuổi của từng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

Căn cứ Hướng dẫn của Thông tư liên tịch này và các quy định của pháp luật có liên quan, hàng năm, UBND các đia phương chỉ đạo việc xác định số lượng người làm việc theo vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Trình HĐND cùng cấp phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

 blogmamnon.net sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *