Chuyên mục: Giáo án lớp chồi

Giáo án lớp chồi

Giao-an-hoat-dong-giao-duc-am-nhac

Giáo án so sánh chiều dài của hai đối tượng lớp 4-5 tuổi

Giáo án so sánh chiều dài của hai đối tượng lớp 4-5 tuổi được sử dụng rộng rãi trong giảng dạy ở trường mầm non. Với lứa tuổi từ 4… Read more »

giao-an-mam-non

Giáo án vận động phát triển thể chất lớp 4-5 tuổi

                    GIÁO ÁN: GIÁO DỤC THỂ CHẤT. Lĩnh vực: Phát triển thể chất. Chủ đề: Gia đình Đề tài: Chuyền bắt… Read more »