Chiều cao trẻ em

Các yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ

[Blog Mầm Non] Nhiều nghiên cứu cho thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao của trẻ, nhưng có 3 yếu tố chính và có thể tác động được: dinh dưỡng – thể thao – môi trường. Liên quan: Tác dụng của bạt nhún lò xo đến chiều cao của trẻ Bàn […]

Đọc tiếp