giao-an-mam-non

chủ điểm phương tiện giao thông đường bộ và bé

MỞ CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TUẦN 26 PTGT ĐƯỜNG BỘ ( Từ ngày 27/03 – 31/03/2017) giáo án lớp lá CÁC HOẠT ĐỘNG DIỄN RA TRONG TUẦN Thứ hai 27/03/2017 Thứ ba 28/03/2017  Thứ tư 29/03/2017 Thứ năm 30/03/2017 Thứ sáu 31/03/2017  Đón Trẻ – Trò chuyện - Đón trẻ […]

Đọc tiếp
giao-an-mam-non

giáo án mầm non chủ đề phát triển bản thân của bé

               CHỦ ĐỀ: PHÁT TRIỂN BẢN THÂN THỜI GIAN: 3 Tuần. (Từ ngày 12.10.2015 đến 30.10.2015) ———-oooOOOooo———- A. MỤC TIÊU: 1. Phát triển thể chất: – Trẻ có kỹ năng thực hiện một số vận động cơ bản theo yêu cầu của bản thân như: đi trong đường hẹp, […]

Đọc tiếp