Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm – Nên “XÂY” như thế nào?

Chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm là một trong những chủ trương huyết mạch mà tất cả các môi trường giáo dục trẻ đều cần thực hiện. Tuy nhiên, để “xây” đủ và đúng thì đây là cả một vấn đề lớn trong ngành “trồng người”. Thế nào là […]

Đọc tiếp