Thuc-trang-giao-vien-hien-nay

Thiếu 40.000 giáo viên trong khi thừa hơn 16.000 giáo viên

Tin tức mầm non

Giáo viên được biết đến là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Nhưng nghề được cả xã hội tôn vinh lại cũng có những góc khuất nhất định. Thừa thiếu giáo viên tại sao lại chênh nhau số lượng lớn như vậy? Thiếu giáo viên mầm non và thừa giáo viên giáo viên trung học là thực trạng hiện nay.

Kết quả hình ảnh cho giáo viên

Tuyển dụng sử dụng giáo viên chưa chặt chẽ

Đối với bậc mầm non cả nước thiếu 34.600 giáo viên, đây là một con số không hề nhỏ. Khi nhu cầu gửi con tại các trường mẫu giáo tăng cao nhưng do việc giảm biên chế nên giáo viên của các địa phương có xu hướng giảm. Đặc biệt số lượng giáo viên ở các bậc trên cần tuyển nhiều nên không còn biên chế cho bậc mầm non.

Hiện nay giáo viên tiểu học thiếu 5.300 giáo viên, THCS và THPT là 16.300. Một trong những nguyên nhân đẩy đến việc thừa, thiếu cục bộ là vì biến động về quy mô trường, lớp do cơ cấu lại các trường hoặc do tăng dân số cơ học tại các khu vực trung tâm, thành phố lớn, khu công nghiệp.

Quy hoạch lại chỉ còn 10 trường sư phạm

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, cả nước hiện có 13 trường đại học chuyên về sư phạm và 61 trường đại học đa ngành có đào tạo sư phạm.Nếu tính cả đào tạo trung cấp và cao đẳng thì cả nước hiện có khoảng 100 trường được phép đào tạo giáo viên. Hằng năm, số lượng sinh viên sư phạm tốt nghiệp đều tăng.

Bộ thừa nhận những năm gần đây “chất lượng đầu vào sư phạm nhìn chung còn thấp, không thu hút được học sinh xuất sắc theo học ngành sư phạm”.Theo Bộ GD-ĐT, quy hoạch hệ thống các trường sư phạm không còn phù hợp, công tác dự báo nhu cầu nhân lực sư phạm còn hạn chế, chưa sát với thực tế.

Chỉ tiêu đào tạo của các trường sư phạm chủ yếu dựa trên số lượng giảng viên và cơ sở vật chất của nhà trường mà chưa có sự kết nối chặt chẽ với các địa phương để xác định số lượng giáo viên các bậc học, các môn học cần bổ sung.

Trước thực trạng này, Bộ GD-ĐT đang xây dựng đề án quy hoạch lại các trường đào tạo sư phạm để hình thành 10 cơ sở đào tạo giáo viên trung tâm đủ năng lực đào tạo giáo viên cho toàn ngành.Các cơ sở đào tạo khác sẽ chuyển đổi hoạt động để trở thành phân hiệu hay vệ tinh của các trường trung tâm và tập trung vào nhiệm vụ đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cho toàn hệ thống.

Toàn bộ chương trình đào tạo của các trường sư phạm sẽ được chuẩn hóa và sử dụng đồng bộ trong toàn hệ thống để đảm bảo chất lượng đào tạo.

Blogmamnon.net sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *