Che-do-giao-vien-mam-non

Giáo viên mầm non dạy hợp đồng chính thức được hưởng chế độ như giáo viên biên chế

Tin tức mầm non

Giáo viên mầm non dạy hợp đồng thật sự an tâm và vui hơn khi quyền lợi của mình đã được nhà nước công nhận nỗi lo chạy biên chế cũng nhờ đó mà giảm bớt sức ép. Mới đây ngày 20.02, Nghị quyết số 06/2018/NĐ-CP về quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non (GVMN) do Chính phủ ban hành chính thức có hiệu lực.

 Hàng ngàn giáo viên mầm non có cơ hội được tăng lương từ chính sách này. Ảnh: HN

Theo đó, GVMN (bao gồm cả phó hiệu trưởng) làm việc ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập này nếu đủ tiêu chuẩn chức danh GVMN hạng IV (mã số V.07.02.06) trở lên thì được ký hợp đồng lao động và xếp lương ở chức danh GVMN hạng IV, được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành như GVMN là viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Thời gian và bậc lương hưởng khi thực hiện chế độ hợp đồng lao động được nối tiếp để xếp lương và thực hiện chính sách khi được tuyển dụng theo chế độ hợp đồng làm việc.

GVMN (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) đang làm việc ở các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục được Nhà nước hỗ trợ tài liệu và chi phí tập huấn khi tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Mức hỗ trợ của ngân sách thực hiện theo mức hỗ trợ đối với giáo viên công lập có cùng trình độ tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

Kết quả hình ảnh cho giáo viên mầm non

GVMN (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được thanh toán tiền mua tài liệu học tập tiếng nói và chữ viết của người dân tộc thiểu số theo quy định. Tiền mua tài liệu học tập được chi trả theo hóa đơn tài chính thực mua và được trả không quá 3 năm.

GVMN trực tiếp dạy 2 buổi/ngày tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên ở các điểm lẻ hoặc trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ em là người dân tộc thiểu số tại các điểm lẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ hàng tháng được hỗ trợ thêm một khoản bằng tiền là 450.000 đồng/tháng. Thời gian hưởng hỗ trợ là 9 tháng/năm.

Kết quả hình ảnh cho giáo viên mầm non

Theo thống kê của Bộ GDĐT, hiện nay, vẫn còn một bộ phận lớn GVMN làm việc theo diện hợp đồng lao động hay nói khác là ngoài biên chế. Thống kê đến năm học 2015-2016, tổng số GVMN toàn quốc là 294.673 người, trong đó, giáo viên ngoài biên chế là 100.726 người. Trong số này, khu vực ngoài công lập là 47.615 người, khu vực công lập là 53.111 người. Như vậy, cả nước hiện có trên 50.000 GVMN trong các cơ sở công lập vẫn làm việc theo chế độ hợp đồng lao động chưa được tuyển dụng vào viên chức.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định một số trẻ em mẫu giáo thuộc diện đặc biệt sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng.

Blogmamnon.net sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *